Velkommen til Fotodoc.dk

Fotodoc.dk fotograf / dronepilot / 3D opmåling v/Leif Lindved  tlf. 53 89 25 42

Jeg har igennem de sidste 22 år løst mange opgaver både i den offentlige og private sektor, hvorved jeg har erhvervet stor specialviden og kompetence indenfor: 

  • Fotoopgaver både små og store fra luften og helt nede på jorden..
  • Fotoundervisning målrettet specifikke kundegrupper som retsmedicinere, politi, militær, brand/redning, sikkerhedsfirmaer, ingeniører mv.
  • Drone luftfotografering og 3D opmåling med dronen af byggegrunde, marker, afgrøder o.l.

OBS – specialtilbud i juni måned 2017:
Få 10 gode luftfotos af din ejendom incl. 1 print i høj kvalitet for kun kr. 499 (plus statens kørselstakst ved afstand over 10 km). Tilbuddet gælder kun ejendomme og firmaer udenfor bymæssig bebyggelse, da optagelser i byer kræver ekstra foranstaltninger og afspærring.

Fotodoc.dk arrangerer foto- og videokurser samt tilbyder alle grundlæggende former for uddannelse i praktisk fotografering for firmakunder med behov for uddannelse af medarbejdere, der arbejder med praktisk fotodokumentation.
Ved kurserne lægges i høj grad vægt på praktiske øvelser målrettet kundegruppen suppleret med den nødvendige fototeori og intro til kursisternes egne kameraer.
Samtidig undervises i det optimale billed workflow, chain of custody og produktion af “begrundet gyldig viden til Retten”.

Relevante målgrupper for kursustilbud er teknisk personale, der på et eller andet niveau udfører fotografisk dokumentation, som f.eks.

  • Offentlige institutioner, sygehuse, privathospitaler o.l.
  • Redningsberedskab brand, ambulancereddere og skadesbekæmpelse
  • Forsikringsselskaber
  • Militære enheder som EOD, MP, Jægerkorps, Frømandskorps o.l.
  • Vagtfirmaer
  • Taksatorer samt syns- og skønsmænd
  • Ingeniør/arkitektfirmaer

Jeg er en erfaren dokumentations- og reklame fotograf med eget firma i 22 år og samarbejde med nogle af de største fotoaktører i DK, primært Goecker A/S omkring afvikling af fotokurser og salg af udstyr.

Derudover har jeg lige så mange års erfaring som kriminaltekniker med ansvar for uddannelse af gerningsstedsundersøgere og retsmedicinere i fotodokumentation.

I februar 2015 blev jeg uddannet som en af de første dronepiloter i politiet og har drone “kørekort” til droner op til 7 kg. incl. natflyvning med mange flyvetimer i logbogen.
I perioden 2015-2017 har jeg været fagansvarlig nøgleperson for indførelse af politiets 3D opmåling af større gerningssteder ved hjælp af droner.
Min firma drone er en godkendt og forsikret erhversdrone af mrk. DJI Phantom.

Fra 1. juni 2017 vil jeg arbejde fuldtids i mit firma og stopper derfor pr. denne dato i politiet. Men jeg fortsætter med drone/3D udviklings arbejde med 3DJVPhoto arkitekt Jens Vedel samt konsulent- og undervisningsopgaver for de Retsmedicinske Institutter.

Fotodoc CVR 18434989 v/Leif Lindved Tlf 53 89 25 42.
Firma adresse Agtrup Midtskovvej 38, 6091 Bjert.
Mail: leif “snabela” fotodoc.dk

HUSK at alle rigtige sejlere og fotografer er optimister –
der ser muligheder i alt og ikke lader sig slå ud af modvind!