Dronefoto & 3D

drone3x

Her ses eksempler på luftfotos fra drone opgaver.

Eks. på luftfoto af smuk landejendom
Hestestutteriet Steensgaard
Idyllisk landejendom


Kastanjehøj i Hedensted

Luftfotos i byzone er normalt lidt dyrere end i landzone pga. afspærring og rekv. af tilladelser. Normalpris pr. location op til 1t er kr. 1200,- 

Standard pris for øvrige operative opgaver med dronen:
Opstart incl. den første flyvetime kr. 600,- og herefter kr. 400/t.

3D drone kursus  for politiet dronefotox24
Jeg har bl.a. arrangeret drone 3D opmålings kursus for Rigspolitiet med teori og praktiske øvelser for specialisterne fra fra Nationalt Kriminalteknisk Center f.eks. til anv. ved dokumentation af færdselsuheld, større gerningssteder  og katastrofer, hvor dataindsamlingen bør udføres via dronen med efterfølgende sammenlægning af data til færdige 3D-modeller i programmet PhotoModeler. Herved undgås en kontaminering af gerningsstedet under dokumentationen samtidig med at man i løbet af ca. 1 time får en 3D-model med en meget stor nøjagtighed (1 mm på 10 m/afstand).

Jeg løser yderligere disse opgaver med dronen

 • Droneluftfoto af huse/ejendomme/grunde/ landskaber.
 • Eftersyn og  sikkerhedscheck af vindmøller, broer, tårne, skorstene, tagrender, tage, master, højhuse o.l.
 • Drone video i høj kvalitet af motiver set fra luften incl. reklameindslag og film..
 • Drone 3D opmåling af huse, byggegrunde, marker, hegn,  afgrøder, byggemodning, sikkerhedsafstande mv.
  Droneopmåling sker i samarbejde med arkitektfirma 3DPhoto v/Jens Vedel via 3D opmålingsprogrammet PhotoModeler, der også anvendes af politiets kriminalateknikere og Retsmedicinsk Institut Antropologisk Enhed.
 • Levering af orthofoto, overflademodeller, terrænmodeller, punktskyer incl. overflade- og volumenberegninger af skove, marker, tage, byggegrunde mv. samt 3D modeller og 360 graders præsentationer i alle gængse filformater.

Se eksempel her vedr. case om projektering af nyt byggeri på Aarhus Havn:

Dronefoto af havneområde

3Daarhushavn1

3D model  via fotogrammetri på baggrund af dronefotos optaget på 20 minutter.
Dronens nøjagtige placering registreres automatisk på GPS og kan indsættes visuelt i modellen.
Modellen kan vendes og drejes til ønsket view på computeren. Modellen er målfast i 3 plan og PhotoModeler programmet har en garanteret nøjagtighed på 1 mm ved 10 meters optageafstand.

3D opmåling med dronen er velegnet til visualisering af nybyggeri, højhuse, byfornyelse mv. og giver mulighed for nøjagtig opmåling og geo positionering i forhold til vejforhold og øvr. byggeri.

Sikkerhedscheck og inspektion fra luften

Dronen er utroligt velegnet til check af sikkerhedsområder og perimetersikring ved firmaer, fængsler, politistationer, slotte, afspærring ved koncerter, festivaller o.l. samt nem at anvende til check af hegn, vindmøllevinger, pyloner, tårne, skorstene og tagkonstruktioner.

Der kan spares mange mandetimer og ressourcer ved at anvende droner i stedet for manuelt fysisk check.

Ved droneinspektion leveres foto/video matr. i høj kvalitet som dokumentation og monitorering af sikringsområder. Dokumentationen kan også bruges til audits – og gør det meget lettere at inspicere hegn på steder, hvor det er svært eller umuligt for personer at færdes.

Hvilke fordele giver droneinspektion?

 • Objektiv foto/video dok. af et afspærret område
 • Objektiv foto/video dok. af skader i vindmøller/tårne/skorstene/broer
 • Inspektion/afsøgning i ufremkommeligt terræn som strand/hav/søer/moser/åer/krat
 • Grundig dokumentation til kunden som kan bruges ved inspektioner og audits
 • Mulighed for dok. i 3D via fotogrammetri (så kunden kan måle nøjagtigt på mm i modellen bagefter)

Erfaren dronepilot

Jeg har 5 dages grunduddannelse i kommerciel erhvervsmæssig droneflyvning op til 7 kg droner incl. natflyvning, teori om droneteknologi, metrologi, luftfartslovgivning, tilladelser, kortlære, risikovurdering mv. Eksamineret 2015 af Statens Luftfartsvæsen(nu Trafik-byggestyrelsen) i teori og praktisk flyvning.

Jeg har opnået stor praktisk erfaring med mange flyvetimer for politiet/NKC ved dok. af gerningssteder og har deltaget i flere større øvelser med droneflyvning og 3D opmåling i DK og Tyskland.

Min standard drone er en Phantom drone med video og kamera i høj kvalitet. Dronen er lovpligtigt registreret som erhvervsdrone og ansvarsforsikret i Topdanmark.

Dronen kan også anvendes til:

 • Eftersøgningsopgaver over land og vand efter personer eller genstande.
 • Luftfoto ved brandundersøgelser & gerningssteder
 • Reklame/skiltefirmaers opmåling af facader, butiksvinduer og bygninger.
 • Sportsarrangementer, byfester o.l. med live video og foto fra dronen.
 • Landbrugs opmåling af marker, afgrøder, hegn, skov, bygninger mv.

Jeg har været medansvarlig for NKC (politiets) implementering af droner til undersøgelse og 3D opmåling af større udendørs gerningssteder. Har du et spørgsmål eller et ønske om anvendelse af mine drone kompetencer til en specialopgave er du altid velkommen til at slå på tråden og få en uforpligtende snak.

Mvh.
Leif Lindved
Leif_1x

HUSK at alle rigtige sejlere  er optimister.
De ser muligheder i alt og lader sig ikke slå ud af modvind!