HR-konsulentydelser

Konsulentbistand ydes professionelt til både optimering af tekniske løsninger omkring digitalt workflow samt HR-coaching ved stress relaterede udfordringer.

HR konsulentbistand tilbydes til opsætning af de bedste rammer for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i små og mellemstore virksomheder.
Herunder oprettelse af Samarbejdsudvalg (SU), Arbejdsmiljøgrupper (AMG), gennemførelse af APV spørgerunder og HR-interviews, tilknytning af fast sundhedskonsulent  samt  løsning af specifikke problemstillinger indenfor trivsel og konfliktløsning.

Jeg har 39 års erfaring fra politiet og heraf  mange års funktion som fagspecialist,  vejleder og mentor i NKC (Nationalt Kriminalteknisk Center).
De sidste 4 år har jeg været fast tilknyttet som HR konsulent i AB Electric A/S med ca. 70 ansatte.

Har du problemer med offentlige udbud, digitalt billedflow, lagring, farvegengivelse, skærmvisning. tryksager eller levering til eksterne kunder kan du trække på min erfaring som erfaren fotograf, fagansvarlig i NKC Mediegruppen samt tovholder og projektleder igennem en lang årrække på større projekter i Rigspolitiet. Har bl.a. været projektleder på nationalt udbud om DAM-løsning til Nationalt Kriminalteknisk Center og EU udbud på nyt fotoudstyr til NKC.

 • I 2018-19 har jeg bl.a. arbejdet som konsulent for Netcompany A/S samt  Rigshospitalet RI København omkring digitale  Asset Management løsninger til håndtering af video og foto(DAM).
  Fra 2019-2023 har jeg været fastansat i AB Electric A/S som mentor og HR konsulent.

Mine faste konsulentsatser (excl.moms):

 • Projektopgaver  fast tilbud eller kr. 800/t. (min. 4 timer pr. dag for opgaver i Kbh.)
 • Telefonmøder i projektopgaver: op til 1/2 t = kr. 400, herefter kr. 800/t.
 • HR-konsulentydelser: coaching/fysiske møder = 800 kr/t. 
  Fjerncoaching via tlf/mail/sms = 400 kr/t.
 • HR-opgaver som fast tilknyttet konsulent igennem længere tid = 400 kr/t.
 • Kørsel til/fra opgaver u/10 km fra bopæl  = gratis
 • Kørsel over 10 km fra bopæl til statens takster 
 • Overnatning i forb. med projektopgaver = statens takster
 • Kørsel faktureres kun med kørepenge, ikke timeløn.

Jeg er uddannet projektleder i 2015-16 fra IBC Kolding og har stor erfaring fra projektledelse i årene 2010-2017 og har ud over de førnævnte opgaver i nationalt- og EU udbud også fungeret som tovholder i projekter om digital levering af fotomapper fra NKC til alle Politikredsene og Retten samt arkitektur og implementering af ny digital fotomappe til Retsmedicinsk Institut i København.

Derudover har jeg diplom i videnskabsteori fra Professionshøjskolen under Københavns Universitet.

Jeg coacher også gerne dit firma eller institut frem til den mest optimale løsning.

Mvh.
Leif Lindved
Leif_1x

HUSK at alle rigtige sejlere  er optimister.
De ser
muligheder i alt og lader sig ikke slå ud af modvind!