Privacy & Datahåndtering

Privatpolitik / Privacy Terms of use

Persondata

Alle kundeoplysninger behandles fortroligt hos Fotodoc.
Hvis du bestiller en ydelse, er jeg naturligvis nødt til at bede om navn, adresse, telefonnr. og e-mail samt evt. andre oplysninger i relation til ordren.

Disse oplysninger opbevares og behandles fortroligt i Fotodoc’s egen database og videregives ikke til 3 part. Fotodoc indsamler ikke cookies via hjemmesiden.

Fotodoc’s databehandling overordnet set:

  1. Der indsamles og håndteres som hovedregel ikke højfølsomme personhenførbare data
  2. Fotos, 3D opmålinger og video opbevares internt i Fotodoc og udleveres ikke til 3.part.
  3. Kunders adresseoplysninger leveres kun til distributionsselskaber i forbindelse med vareforsendelser og fakturerings oplysninger, der videregives til myndighederne.

SOP’s for  Fotodoc’s interne håndtering af data:

  1. Alle mediefiler overføres fra optageenheden til en harddisk på Fotodoc’s interne mediecomputer, hvor det lagres i mapper benævnt kundens navn.
    Umiddelbart herefter slettes alle data fra SD/CF kortet, der genindsættes i optageenheden(drone/kamera).
  2. Billedbehandling udføres på samme interne PC og de behandlede filer lagres i undermapper under samme hovedmappe som originalfilerne.
  3. Mediecomputeren er beskyttet med personligt password og anvendes kun af firmaets indehaver.
  4. En gang årligt ryddes op på mediecomputeren, hvor ikke relevante filer slettes og øvrige overføres til løs mediedisk, der opbevares under lås.
  5. Kundedata (ud over mediefiler) opbevares på Fotodoc’s interne bærbare computer som dokumentation for myndighederne i 5 år.

Mvh.
Leif Lindved
Leif_1x

HUSK at alle rigtige sejlere og dronepiloter er optimister.
De ser muligheder i alt og lader sig ikke slå ud af modvind!